Hudební, letní festival „Litoměřické svátky hudby“, který spolek Musica et Educatione každoročně pořádá na konci měsíce srpna, již zná všechny účinkující. V této tiskové zprávě chceme naše budoucí diváky informovat o slavnostním zahajovacím, koncertním večeru, kterým chce náš spolek uctít jak úvodním slovem, tak následně českými koncertními skladbami stoleté výročí české státnosti. Tento instrumentální koncertní večer se bude konat v pátek 24. 8. od 19 hodin v Kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích. V úvodu vystoupí již tradičně houslový virtuóz Václav Hudeček a rovněž vítěz jeho letošní Luhačovické letní akademie se skvělými, krásnými, kratšími skladbami českých hudebních skladatelů.  Zvažovali jsme, kterým hudebním dílem českého skladatele bychom nejlépe oslavili stoleté výročí naší republiky a došli jsme k jednoznačné shodě jak uvnitř spolku, tak i s naším uměleckým poradcem Václavem Hudečkem, že by to měl být slavný koncert od hudebního skladatele Antonína Dvořáka č.2 h-moll pro violoncello a orchestr, který vždy měli a mají dodnes ve svém repertoáru všichni špičkoví světoví violoncellisté.

Tento violoncellový koncert napsal Antonín Dvořák v závěru svého působení na konzervatoři v New Yorku, ale dnešní podobu mu dal až po návratu do Čech, kde výrazně rozšířil závěr a více tematicky provázal všechny tři věty tohoto krásného díla, které vyjadřuje jeho nostalgické nálady při odjezdu do Ameriky a na druhé straně velkou radost z návratu do vlasti.  Koncert měl premiéru v Londýně v roce 1896. Dvořákův violoncellový koncert je nejen základním dílem světového violoncellového repertoáru, ale patří do Zlatého fondu světové hudební tvorby vůbec. Spolu s 9. symfonií se jedná o nejčastěji uváděné Dvořákovo dílo.

Vynikajícím koncertním violoncellistou, který společně s Plzeňkou filharmonií vedenou dirigentem Tomášem Braunerem zahraje tento skvělý a technicky vysoce náročný koncert bude vítěz 19. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně v roce 2013 – cellista Ivan Vokáč, který patří mezi nejvýraznější české violoncellisty mladé generace. Je absolventem Pražské konzervatoře a AMU a laureátem řady mezinárodních interpretačních soutěží. Nejvýraznější z nich jsou vítězství v rakouském Liezenu (2002), na Dotzauerově soutěži v Drážďanech (2005), na soutěži B. Martinů v Praze (2008) a absolutní vítězství na rozhlasové soutěži Concertino Praga (2006).  V roce 2012 se stal jako semifinalista nejúspěšnějším českým účastníkem mezinárodní soutěže Pražské Jaro.  Ivan Vokáč je členem souborů Taras Piano Trio a Trio Helios Prague a také dvou netradičních komorních těles: Prague Cello Quartet a  Escualo Kvintet – zde však působí jako pianista. Cenu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii (ČF) za rok 2017 získal soubor Lobkowicz trio, které tvoří Lukáš Klánský (klavír), Jan Mráček (housle) a Ivan Vokáč (violoncello).  V roce 2008 vystoupil na zahajovacím koncertu oslav výročí Pražské Konzervatoře s koncertem h moll Antonína Dvořáka a právě tímto dílem se představí divákům v Litoměřicích.

O druhém operním koncertním večeru, který se bude konat v sobotu 25. 8. 2018 rovněž v 19 hodin v Kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích Vás budeme informovat příští měsíc.

                                                                                                            Za spolek Musica et Educatione

                                                                                                                  Veronika Kalakajová a Zdeněk Kulda

Příprava 6. ročníku Litoměřických svátků hudby pokračuje podle plánu

Procházení příspěvků