Za řízení předsedy bezpečnostní rady, starosty Ing. Milana Diana, Ph.D., rada dne 21. února projednala zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území ORP Lovosice za rok 2017 a problematiky ochrany měkkých cílů.

Pracoviště krizového řízení na jednání zhodnotilo připravenost na řešení krizových situací v rámci celého správního obvodu (ORP) Lovosice za rok 2017. Zprávu předložil tajemník bezpečnostní rady Jaroslav Křivan. O připravenosti také informovali zástupci Policie ČR, hasičského záchranného sboru (HZS) a zdravotnické záchranné služby (ZZS). Rada konstatovala, že složky integrovaného záchranného systému jsou plně připraveny na případné krizové situace.

Dalším bodem jednání bylo finanční zabezpečení řešení krizových situací a odstraňování jejich následků na rok 2018. Příslušnou částku schválilo zastupitelstvo města na svém lednovém jednání.

Zástupce HZS Litoměřice radu seznámil s analýzou možných zdrojů rizik na území správního obvodu. Ředitel městské policie vyhodnotil bezpečnostní situaci na území města Lovosice za rok 2017.

Jaroslav Křivan, útvar obrany a krizového řízení MěÚ

Bezpečnostní rada obce jednala o bezpečnosti ve správním území Lovosic

Procházení příspěvků