Po šesti měsících je největší a nejvýznamnější investiční akce letošního roku dokončena. Dne 22. prosince v 11:45 odjel z nového autobusového nádraží první autobus.
Rekonstrukce byla zahájena 19. června. Autorem projektu je projekční kancelář Valbek s.r.o z Ústí nad Labem a realizaci zajistila společnost Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice.

Foto: Radim Tuček

Realizace se obešla bez větších komplikací. Projekt dokonce počítal i s možností nečekaných nálezů v podloží. Původní podkladní vrstvy komunikací byly totiž částečně tvořeny neupraveným popílkem, což je naprosto nestandardní materiál, který nemá dostatečnou únosnost. Dodavatel stavby popílek odtěžil a nahradil štěrkem. V průběhu rekonstrukce také proběhly zkoušky průjezdnosti autobusů pro ověření jízdních profilů. Archeologové ve výkopech neobjevili nic mimořádného a postup stavby jejich průzkum neovlivnil. „Dodavatelská firma, technický dozor z firmy CHEMINVEST s.r.o. a projekční kancelář odvedly výtečnou práci. Po celou dobu byl postup realizace stavby řízen profesionálně a na vysoké úrovni, díky tomu dnes otevíráme nové, krásné a moderní nádraží,“ uvedl při příležitosti slavnostního otevření starosta města Milan Dian. Slavnostní otevření autobusového nádraží se uskutečnilo v pátek 22. prosince 2017 od 11 hodin. První autobus z nádraží odjel v 11:45.

Z důvodu potřebného umístění dočasných náhradních zastávek blízko původního nádraží musely po celou dobu rekonstrukce autobusy projíždět částí stavby. Přes tyto komplikace vše dopadlo dobře a za celých 6 měsíců nedošlo k žádné kolizi ani k větším problémům s dodržením jízdních řádů. Ze strany realizátora došlo k profesionálnímu zajištění dočasné úpravy provozu spojené s instalací dopravních opatření v této části města.

Nádraží má 5 nových nástupních ostrůvků a dvě náhradní nástupiště. Všechny ostrůvky jsou opatřené novým informačním systémem, který slouží pro informování cestujících o spojích a případném zpoždění. Začátkem příštího roku přibyde také informační kiosek, kde budou k dispozici další informace včetně aktualit z města. Na jaře proběhne také dosetí trávníků a výsadba zeleně.

Na akci se podařilo ušetřit bezmála 6 mil. Kč. Město totiž původně počítalo s částkou 29 mil Kč. Celkem bude za rekonstrukci zaplaceno zhruba 23 mil. korun, z čehož až 18 mil. korun poskytne Evropská unie a státní rozpočet. „Původních 29 mil. Kč byla částka odhadnutá podle projektové dokumentace. Veřejnou soutěží se podařilo snížit cenu na konečných 23 mil. Kč,“ vysvětlil starosta. Projekt „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“ číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001875 je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Autobusové nádraží je otevřené

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků