Odbor životního prostředí MěÚ Lovosice rozhodl začátkem listopadu o zákazu vstupu do vymezených částí lesa z důvodů možného ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů, návštěvníků lesa. Zákaz platí v územním správním obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice, v částech katastrálních území: Děčany, Dřevce, Dřemčice, Chrášťany u Dřemčic, Leská, Staré, Skalice u Lovosic a Třebívlice.

Zákaz se nevztahuje na hospodářskou činnost v lese podle pokynů vlastníka lesa včetně fyzických a právnických osob podílejících se na likvidaci kalamity, činnost státní správy lesů a činnost integrovaného záchranného systému.

Zákaz byl vyhlášen na návrh Správy městských lesů Most z důvodů následků větrné kalamity ze dne 28. a 29. října 2017 s okamžitou platností a potrvá do 31. prosince 2017. Obdobně rozhodl i MěÚ Bílina, jenž rozhodl o zákazu vstupu do lesa v katastrálním území Štěpánov u Lukova, Hetov a Mukov do 31. ledna 2018. Zákaz vstupu do lesa je v porostech označen zákazovými cedulemi na hlavních přístupových cestách a pěšinách.

Větrná kalamita zasáhla především porosty smrku ztepilého a způsobila rozsáhlé polomy a vývraty zejména v západní části Českého středohoří. Kromě přímého ohrožení padlými a vyvrácenými stromy jsou nebezpečné pro návštěvníky lesů i svým stavem poškození stromy ostatních porostů, které jsou často nestabilní, kdy nadále hrozí nenadálý pád poškozených stromů i při menších větrných poryvech, například v důsledku přetrhaných kořenů. Hrozí, ale i pád vrcholových zlomů i jednotlivých větví. Toto nebezpečí se dále zvýší v důsledku námraz a sněhové pokrývky v závěru listopadu a v průběhu prosince.

Zákaz vstupu do lesa je mimořádné opatření, které se přijímá pouze ve velmi vážných a výjimečných případech, zejména za účelem bezpečnosti a ochrany zdraví a životů občanů. Naposledy bylo použito v listopadu 2013 z důvodů sesuvu lesní půdy na těleso dálnice D8 v katastrálním území Dobkovičky.

 

V části správního obvodu Lovosice platí zákaz vstupu do lesů

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků