STUDENTI PRO LOVOSICE

Pfannschmidtova vila, I. patro, přednáškový sál

13.11.2017 od 16:00

Jménem města Lovosice a atelieru Tilla Rehwaldta na Fakultě architektury ČVUT Vás srdečně zveme na prezentaci rozpracovaných studentských projektů a diskuzi nad jejich dalším směřováním.

Studenti oborů krajinářská architektura a architektura a urbanismus zpracovávají v rámci svých semestrálních zadání dvě zcela odlišné lokality v Lovosicích. Prvním tématem je revitalizace bývalé olejny v Tovární ulici, pro niž je třeba najít nové využití a celkovou koncepci. Druhým tématem je zpřístupnění Havraního ostrova a jeho napojení do systému městské zeleně při zachování přírodních hodnot.

Setkání s budoucím uživatelem již v počátku procesu navrhování vnímáme jako klíčové pro práci architekta a proto bychom rádi, aby se studenti co nejdříve naučili dialogu s veřejností a využití  relevantních podnětů pro vlastní práci. Doufáme také, že nápady, které budou předneseny, mohou být obohacením a inspirací pro další rozvoj města.

Obsahem prezentací budou první konceptuální úvahy a nástin řešení. Veřejnost tak bude mít možnost nahlédnout do procesu tvorby budoucích architektů, diskutovat o možnostech rozvoje lokality a ovlivnit vznikající návrhy svými vstupy. Získané informace budou zapracovány do projektů, jejichž finální podoba bude prezentována na druhém veřejném setkání 22.1.2018.

Těšíme se na Vás a Vaše připomínky.

Pozvánka na prezentaci studentských projektů

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků