V ulici Purkyňova a Lukavecká se bude od 11. září do 15. října stavět vodovodní přípojka pro areál cestmistrovství Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (SUS ÚK). Realizace si vyžádá vykopání příčného příkopu místní komunikace v Purkyňově ulici. Práce budou prováděny po částech, aby vždy jedna polovina ulice byla průjezdná. Trasa vodovodní přípojky bude pokračovat v zeleném pruhu podél místní komunikace Purkyňova  přes silnici I/15 směr Lukavec a ukončena bude v areálu SÚS ÚK.

Provoz na silnici I/15 nebude stavbou nijak omezen, práce budou prováděny pod povrchem komunikace takzvaným řízeným protlakem.

Organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje je investorem stavby. Stavební práce bude provádět firma GKR STAVBY s.r.o. Roudnice nad Labem.

 

Vybudování přípojky vody si vyžádá dopravní omezení v ulici Purkyňova

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků