„Dnešní koncert můžeme nazvat benefičním, protože obnos, získaný z dobrovolného vstupného, je věnován na kostel svatého Václava.  Při naslouchání  krásné hudbě můžeme zavzpomínat na naše předky, kteří tento kostel stavěli. Dokončili ho roku 1745. Chtěl bych dnes také připomenout pana Jiřího Stýbla, našeho varhaníka, který odešel ke svému Stvořiteli právě před rokem. Srdečně vítám účinkující: pana Jana Šmída, který zahraje na varhany, paní Michaelu Warneke, která nám krásně zazpívá, pana Jiřího Kudrmana – zahraje na soprán saxofon a pana Zdeňka Honců mladšího, který zahraje na trubku. Dá se říci, že historie zatáčí, uzavírá kruhy:  Otec pana Šmída (+ 1987) učil hrát na varhany pana Jiřího Stýbla. Dnes syn, pan Jan Šmíd, zahraje na varhany. Máme dnes Mezinárodní den otců – vzpomínejme s vděčností na naše předky, mysleme také na naši budoucnost. Přeji vám všem krásný hudební večer“, takto uvedl letošní první varhanní koncert lovosický farář Roman Depa.

Zaplněný kostel sv. Václava přivítal hudbymilovné Lovosičany v neděli 18. června. Úvodem koncertu zaznělo na varhany Preludium In C – Prolog skladatele Jana Kováře. Saxofonista Jiří Kudrman se představil mimo jiné skladbami Air a Fugou „G“ na motiv J. S. Bacha, Adagiem G. P. Telemanna. Skvělá lovosická zpěvačka Michaela Warneke uvedla píseň Adama Michny z Otradovic Nebeští kavalérové, Maria´Wiegenlied Maxe Regera a dvě písně G. F. Händla. Několik skladeb si návštěvníci vyslechli v provedení trubače Zdeňka Honců mladšího, např. Trumpet Tune Henryho Purcella nebo improvizace na téma J. S. Bacha. Koncert zakončil varhaník Jan Šmíd krásnou improvizací na chorál Svatý Václave a Charpentierovou skladbou Prelude Te Deum. Účinkující dostali květiny a byli odměněni bouřlivým potleskem.

Autor: Eva Hozmanová, foto Petr Urban

V Lovosicích proběhl první varhanní koncert v letošním roce

Procházení příspěvků