Pane Beyne, mohl byste se našim čtenářům krátce představit?
Jmenuji se Bruno Beyne a pocházím z Belgie, kde také žiji. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Pracuji jako veterinář s hlavním zaměřením na koně. Koně jsou také mou velkou životní láskou. Jako veterinář působím po celém světě a dostal jsem se tak i do České republiky. To mě také přivedlo do Lovosic a k areálu Olejny. Viděl jsem zde zajímavou příležitost.

Přibližte prosím Vaše plány s areálem.
Koupi Olejny bohužel provázely problémy a soudní spory. Doufám, že koncem března proběhl již poslední soud, a pokud se bývalý vlastník neodvolá, budu již moci s majetkem disponovat. Rád bych celý areál vyčistil. Z původních staveb zůstane pouze komín a „White House“ (administrativní budova – poznámka redaktora). Omítku, která nyní odpadává, nechám opravit. Městský úřad mi poskytl územní plán města a informace potřebné k zahájení demolice. Do areálu chci přivést zahraniční investory.

Jaký je časový rámec těchto změn?
Letos bych chtěl celý areál legálně zdemolovat a vyčistit. Odpadávající cihly a omítka budou provizorně opraveny v příštím týdnu. (Jedná se o první květnový týden, rozhovor vznikl 24.04.2017 – poznámka redaktora).

Olejna by mohla být ještě tento rok vyklizena, říká její majitel Bruno Beyne

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků