V sobotu 5. listopadu 2022 se v obci Lhota u Medvědic konalo slavnostní odhalení památníku akademického malíře a grafika pana Dana Richtera.
Památník nechala zhotovit manželka malíře, paní Kristina Richterová, na počest výročí narození jejího muže, který připadlo na den 2. listopadu.
Výroby se ujal pan Karel Kaliba z Mukova. Ten se jako umělecký štukatér mimo jiné zabývá modelováním soch a plastik. Památníku dominují dva žulové kameny, uprostřed nichž se nachází portrét obličeje mistra z bronzu.

Slavnostní události se zúčastnila nejbližší rodina paní Richterové, přátelé a dále byli mezi pozvanými obyvatelé obce Lhota.
Po úvodním přivítání pronesla paní Richterová slavnostní projev, ve kterém neopomněla poděkovat všem, kteří se na výrobě památníku podíleli. Po proslovu následovalo samotné odhalení památníku a celé dění bylo zakončeno přípitkem vína od místního vinaře.
Událost se nesla v příjemném duchu a vzhledem k tomu, že počasí přálo, všichni zúčastnění mohli společně v poklidu a přátelsky podiskutovat.

Ráda bych tímto poděkovala paní Richterové, za zhmotnění myšlenky a pozvání na jedinečnou událost.
Bylo nám velkou ctí, že jsme měli tu možnost a na tomto krásném místě mohli uctít památku významného, českého malíře Dana Richtera, jehož tvorba je známá nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi. Výjimečného umělce, který si zamiloval přírodu Českého středohoří a její krásu spolu se svým kladným vztahem k filozofii, hudbě a smyslu života přenesl do svých děl, kde jeho vzpomínky na něj, ve formě originálních obrazů často v kombinaci oleje a akrylu a grafik tvořené technikou litografie i serigrafie, budou přetrvávat na věky.

Ing. Kateřina Budská

Odhalení památníku malíře Dana Richtera

Procházení příspěvků