V letošním roce se Charita Lovosice opět zapojuje do Tříkrálové sbírky v Lovosicích a některých spádových obcí. Pokud to situace dovolí, navštíví Váš domov skupinka koledníků v převleku za Tři krále s doprovodem, který bude mít plnou moc s číslem, které musí být stejné s číslem uvedeným na zapečetěné kasičce.

Koledníci budou v obcích: Čížkovice (3. a 4. ledna), Keblice (9. ledna), Klapý (8. ledna), Lhotka nad Labem (6. ledna), Lukavec (4. ledna), Malé Žernoseky (5. ledna), Poplze (3. ledna), Radovesice (3. ledna), Sedlec (9. ledna), Sulejovice (7. ledna), Třebívlice (8. a 9. ledna), Velemín a Milešov (10. ledna).

Dále si Vás dovolujeme pozvat na Tříkrálový koncert pro Charitu Lovosice, který se uskuteční ve čtvrtek 6. ledna 2022 od 17:00 hodin v kostele sv. Václava v Lovosicích, kde vystoupí sbor Koťata ze ZŠ Sady Pionýrů Lovosice a sbor Tutti Pazzi z Gymnázia Lovosice.

Více informací naleznete na FB profilu Charita Lovosice nebo na webových stránkách www.charitalovosice.cz.

Děkujeme, že koledníky přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným.

Za Charitu Lovosice  Petr Urban

Tříkrálová sbírka bude opět i v Lovosicích

Procházení příspěvků