Krátce z historie

Nástroj postavil v r. 1913 pražský varhanář Heinrich Schiffner jako dvoumanuálový pneumatický s 21 rejstříky a krásnou romantickou dispozicí. V 80. letech 20. století byl ve velmi špatném technickém stavu, ale jinak nedotčený. V porevolučních letech 1989-1992 byl nešťastně „pseudobarokně“ přestavěn. Byly odstraněny charakteristické romantické rejstříky a nasazeny nové, které ale nemají vůbec nic společného s tradicí českého varhanářství a i ve své době byly anachronismem. Varhanář bohužel přestavěl i pneumatickou trakturu, která se po přestavbě ještě více zpožďuje, než dříve. Pokud by došlo k návratu k původní konstrukční, technické a dispoziční podobě, nástroj by byl rovnocenným protějškem vynikajícího nedávno restaurovaného nástroje firmy Rieger v Terezíně.

Varhany jsou vzhledem ke svému univerzálnímu dispozičnímu vybavení vhodné nejen k doprovodu liturgie ale i k interpretaci veškeré varhanní literatury. V současnosti by potřebovaly opravu spojenou s výměnou míšků a generálním čištěním. Dále by bylo zapotřebí sehnat finanční prostředky na chybějící jazykový rejstřík Pozoun 16` v pedálu, který by podpořil, majestátní pleno nástroje v akusticky krásném prostoru barokního chrámu.

Jak tato akce vznikla?

Při Noci kostelů 2020 se na schodech kostela potkali dva muži a dali se do řeči. Jedním byl pan farář Ladislav Nádvorník a druhým lovosický rodák, varhaník a skladatel PhDr. Pavel Hrubeš. Ten si na varhany zahrál a výsledkem tohoto setkání byla velkorysá nabídka PhDr. Hrubeše přispět významnou sumou na opravu varhan.

Když pan farář s touto situací seznámil farníky, spontánně mezi sebou uspořádali sbírku a vybrali cca 30tis. Kč.

Dále byl osloven ředitel CK Lovoš Ing. Petr Drašnar Ph.D. a rychle došlo k dohodě o spolupráci a propagaci koncertů Centrem kultury. Výtěžek bude použit na opravu varhan. Zahajovací akcí výše zmíněných koncertů bude „ Den otevřených varhan“, kde si budou moci zájemci varhany prohlédnout a dozvědět se podrobnosti.

Srdečně jste zváni na tyto akce:

2.9.2020 14. – 19. hod Den otevřených varhan
28.9.2020 10:30 hod Svatováclavská mše svatá
16.10.2020 18 hod Koncert lovosických sborů
1.11.2020 18 hod Pocta Jiřímu Stýblovi
14.11.2020 18 hod Varhanní koncert Pavla Hrubeše
19.11.2020 18 hod Koncert při svíčkách
Prosinec 2020 Koncerty lovosických ZŠ

Příspěvek na opravu varhan

Svůj příspěvek na opravu můžete při návštěvě  koncertu vhodit do kasičky u vchodu, předat na římskokatolické faře v Lovosicích, další kontakty je možno najít na stránce www.farnostlovosice.cz. Další informace v oddílu kontakty. Var. symbol pro tento účel je: datum dne otevřených varhan, tedy 292020.

Zachraňme lovosické varhany

Procházení příspěvků