Přednáška projektu Senior bez nehod se uskutečnila v sále Centra kultury Lovoš ve středu 29. května.

Program je zaměřen na seniory a ti jsou jako účastníci silničního provozu velice zranitelní. Zájem byl veliký, přišlo k osmi desítkám zájemců. Tvůrci zvolili optimální formu – informací tam bylo dost a zároveň se diváci pobavili. Různé formy sdělovaní se příjemně střídaly. Vzdělávací přednáška formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací všechny návštěvníky upoutala. Herecké scénky byly skvělé. Moderátorem představení byl herec Jiří Svoboda. Senioři se také mohli i sami zapojit do probírané problematiky. Tento osvětový projekt probíhá v celé republice a jeho účelem je zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů. Jako dárek dostali návštěvníci CD s přednáškou.

Součástí videí byla role seniorů jako chodců, cyklistů, řidičů aut i motocyklů i pasažérů v městské hromadné dopravě. Informace byly doplněny i smutnou statistikou o tragických nehodách s účastí seniorů. Zajímavá byla pasáž o nových dopravních značkách z roku 2016 a informace o povinnosti vytvořit „uličku pro život“ při vzniku kolony na dálnici pro průjezd sanitek, policie nebo hasičů. Ke konci roku 2015 byl podíl seniorů na celkové populaci Česka zhruba 18 %, do roku 2020 naroste na  21 %, do roku 2030 na 24 % a do roku 2050 na třetinu. Adekvátně tomu roste i podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod. Senioři jsou druhou nejzranitelnější skupinou účastníků silničního provozu. Projekt má napomoci snížit riziko nehod a zvýšit jejich bezpečnost.

Eva Hozmanová

 

Projekt Senior bez nehod proběhl v Lovoši

Procházení příspěvků