V úterý 18. prosince se uskutečnil ve vánočně vyzdobeném obřadním sále městské knihovny Vánoční koncert Uměleckého pěveckého studia Bell canto z Bohušovic nad Ohří, klavírní doprovod zajistil obdivuhodný a nestárnoucí profesor Josef Jíša. Studio Bell canto má své dlouholeté ctitele a také tentokrát byl sál zcela zaplněn. Ve sboru vystoupili Petra Dianová, Andrea Jíšová, Marie Nováková, Karina Reinhartová, Petra Konupková, Ondřej Žižka, Jaroslav Stach a děti Kristýnka Nováková, Marijánka Žižková a Jiřík Novák. Koncert začal zcela netradičně – příběhem zrození Ježiška, do kterého byly vkomponovány koledy a vánoční písně. „V údolí úpd horami, bydlí lidé, kteří se živí zemědělství a pasením ovcí, koz a dobytka. Jednou v noci se objevila na nebi velká hvězda a probudila pastýře Jakuba, ten poznal, že je to znamení o narození chlapečka, který má přinést všem lidem radost, klid, přátelství a spásu. Pastýř probudil lidi, aby ho následovali za svitem hvězdy. Ta je zavedla do města Betléma,“ informovala přítomné vypravěčka Jitka Nezbedová. Na pódiu se opravdu rozsvítila hvězda a Panna Maria (Andrea Jíšová) a svatý Josef vložili pacholátko do jesliček. Došel lid (celý sbor) a zazpíval koledu Jak jsi krásné, Jezulátko, a předal Ježíškovi dary. Pak byly Ježíškovi zazpívány ukolébavky (Chtíc, aby spal, Vánoční ukolébavka, Hříbě s rolničkou). Příběhem přítomné dále provedly koledy Slyšte, pastuškové, Všechno ptactvo zpívá a U jesliček. Příběh zakončil sbor písní Vánoce, Vánoce přicházejí a sklidil zasloužený aplaus.

V druhé části se vystřídali všichni členové sboru tentokrát jako sólisté – Andrea Jíšová se představila skladbami svého dědečka Adventu čas a Ó, Vánoce i songem Zdeňka Marata Do prázdných brázd, rovněž Marie Nováková zazpívala další skladbu pana profesora Prosincové ráno a píseň J. J. Ryby Slavíček. Rybovku Vzhůru, pastýřové uvedl i Jaroslav Stach, koledu Ejhle, chasa naša Ondřej Žižka. Karina Reinhartová prezentovala vánoční píseň Věčný oheň a Petra Dianová Svobodovy Šťastné Vánoce. Koncert zakončil opět celý svor skladbami Den přeslavný a Ten vánoční čas. Koncert moderovala Jitka Nezbedová.  Pro velký potlesk byly přidány Rolničky, a opět Jíšova skladba Ten vánoční čas a znovu Rolničky. Všichni dostali květiny a děti vánoční kolekci. Moderátorka poděkovala příchozím za přízeň a pan profesor popřál všem, aby se v příštím roce opět na vánočním koncertě Bell canta ve zdraví sešli. Lidé se neradi rozcházeli, atmosféra koncertu byla vynikající. Už se těšíme na příští koncert! 

Eva Hozmanová

Netradiční Vánoční koncert sboru Bell canto přinesl příběh Jezulátka

Procházení příspěvků