Církev československá husitská pořádá v Mírovém kostele v Lovosicích v ul. Karla Maličkého v sobotu 8. prosince opět Vánoční rodinné muzicírování se zpěvačkou  Danou Krausovou. Loni měl koncert veliký úspěch a děti se nadšeně zapojily. Proto zpěvačka přiveze i letos nejen Ester Godovskou a klávesy, ale zároveň i mnoho hudebních nástrojů pro děti –  různá cinkátka a bubínky. Jmenuji se odborně Orffovy nástroje. V druhé polovině svého vystoupení je rozdá mezi děti a ty ji budou doprovázet různým cinkáním při jejím pěveckém projevu. Poté paní Krausová sestaví z přítomných děti na podiu sbor a zazpívá s ním známé koledy na přání obecenstva. „Přijďte se večer do kostela vánočně naladit a potěšit se z výkonu šikovných dětí,“ zve na 2. adventní koncert  do Mírového kostela farářka Libuše Mikušková.

Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné.

                                                                       Eva Hozmanová, foto M. Hyka

Vánoční rodinné muzicírování se zpěvačkou Krausovou bude v sobotu

Procházení příspěvků