Možná již  koncem roku 2020 se město dočká dvou nových okružních křižovatek místo nebezpečných křížení v ulici Terezínská a U Nadjezdu a v ulici Siřejovická „U kapličky“. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v tuto chvíli intenzivně pracuje na přípravě projektů a stavebních povolení. Dobrou zprávou je, že se podařilo prosadit i projekt okružní křižovatky v ulici Siřejovická „U kapličky“.

Územní rozhodnutí pro stavbu okružní křižovatky „U Jatek“ nabylo právní moci 10.5.2018. „V současné době je připravováno zadání zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, tedy dokumentace pro stavební povolení (DSP) a to včetně zajištění majetkosprávního vypořádání a inženýrské činnosti k získání všech nutných stavebních povolení,“ uvedla tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinková s tím, že čistopis dokumentace by mohl být hotov v prvním čtvrtletí příštího roku. Následovat bude zpracování dokumentace pro provedení stavby, která je jedním z podkladů pro výběr zhotovitele stavby. ŘSD předpokládá dodání dokumentu koncem čtvrtého čtvrtletí 2019. Ukončení výběrového řízení a podpis smlouvy se zhotovitelem by mohl následovat někdy koncem první poloviny roku 2020. Podle odhadů ředitelství by se „kruháč“ mohl začít stavět v druhé polovině roku 2020.

Druhá polovina roku 2020 by mohla být zásadní také pro přebudování křižovatky v ulici Siřejovická „U kapličky“. „Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení (DSP) a to včetně inženýrské činnosti k získání všech nutných stavebních povolení. Zpracování čistopisu DSP předpokládáme také koncem roku 2018, získání potřebných stavebních povolení s nabytím právní moci pak během druhého čtvrtletí 2019,“ sdělila Lovosickému dnešku Ledvinková. Následovat budou stejné kroky jako v předchozím případě, a pokud se nevyskytnou žádné další nežádoucí okolnosti, ředitelství zahájí v letních měsících roku 2020 práce na přebudování křižovatky.

„Jsou to pro Lovosice opravdu dobré zprávy. Obě křižovatky jsou nebezpečné. Křižovatka „U Jatek“ je velice nestandartní a zejména řidič, který nezná místní prostředí, se může snadno splést a porušit pravidla silničního provozu a tím způsobit nehodu. Siřejovická křižovatka je zase nebezpečná tím, že obchvat Lovosic svádí k rychlé jízdě a tím i k možnému přehlédnutí hrozícího nebezpečí,“ uvedl Milan Dian, starosta města.

Foto: IK

ŘSD: Do několika let zmizí nebezpečné křižovatky „U Jatek“ a „U siřejovické kapličky“

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků