V pondělí 27. srpna 2018 v 16:00 hod. bude na budově Pfannschmidtovy vily slavnostně odhalena bronzová pamětní deska s bustou Alfonse Dopsche, jednoho z nejslavnějších rodáků našeho města. Lovosice si tak připomenou 150. výročí jeho narození.

Alfons Dopsch  (* 14. června 1868 v Lovosicích;  † 1. září 1953 ve Vídni)

Alfons Dopsch, syn Franze Dopsche a Anny, rozené Pfannschmidtové, se narodil 14. června 1868 v Lovosicích a zemřel 1. září 1953 ve Vídni. Patří mezi nejuznávanější osobnosti světové historiografie. Na mramorovou desku s bronzovým portrétním medailonem Alfonse Dopsche narazíte například v arkádovém dvoře Vídeňské univerzity, město Vídeň pojmenovalo po slavném lovosickém rodákovi ulici ve 21. vídeňském okrese.

Slavný lovosický rodák promoval roku 1890 na Vídeňské univerzitě. Ve své dizertační práci se věnoval rodnému městu, a to bitvě u Lovosic z roku 1756. Pak se už zcela odklonil od politických a vojenských dějin s regionálním akcentem, a to směrem k tématům sociální, ekonomické a kulturní historie evropského záběru.

Od roku 1893 působil na Vídeňské univerzitě jako docent, počínaje rokem 1900 jako řádný profesor. Postupně se stal čestným doktorem univerzit v Praze, Oxfordu, Madridu a v Budapešti, členem bavorské, dánské, norské, maďarské a polské akademie věd. Jeho myšlenkový vliv byl obrovský, odvolává se na něj právě tak slavný španělský filosof José Ortega y Gasset, stejně jako proslulý francouzský historik Fernand Braudel či jeho italský spolupracovník Ruggiero Romano. Prostřednictvím jeho španělského žáka Claudia Sáncheze-Albornoze, který jako čelní představitel exilové vlády odešel za Frankovy diktatury do argentinského exilu, se Dopschův vliv rozšířil po celé Jižní Americe. Obdivný nekrolog Alfonse Dopsche sepsal jeden z gigantů francouzské a evropské historiografie Lucien Febvre.

Velmi zajímavá a vlivná byla Dopschova teorie o nepřerušeném evolučním vývoji evropské kultury, kdy podle něj germánské kmeny na konci antiky vyvinutější římskou kulturu nerozdrtily, ale naopak se jí po dobytí římských území nechaly silně ovlivnit. Alfons Dopsch pro fúzi germánských a římských prvků v tomto období snesl obrovské množství dokladů historické, archeologické i antropologické povahy ve své práci o hospodářských a sociálních základech evropského kulturního vývoje od časů Caesarových až po dobu Karla Velikého (Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Cäsar bis auf Karl den Grossen, 1. a 2. díl, Vídeň 1923–1924).

Autorkou výtvarného návrhu pamětní desky a busty, které budou v Lovosicích slavnostně odhaleny, je duchcovská výtvarnice Petra Kofroňová Wolfová. Pamětní deska právě vzniká v umělecké slévárně  H V H  Horní Kalná, kde za téměř tři desítky let vytvořili řadu prestižních děl, která zdobí nejen centrum Prahy, ale i mnohá další místa v Evropě i v zámoří.

(Jiří Wolf, Petr Fišer. Foto: archiv Krušnohorských novin)

Finální úprava pamětní desky, v pozadí výtvarnice Petra Kofroňová Wolfová

 

Lovosice si připomenou 150. výročí narození historika Alfonse Dopsche

Procházení příspěvků