• 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
  • 21. října 2017 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Volební okrsky:

Okrsek č. 1  – Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Barákova, Labská, Příčná, Lovošská, Hluboká, Resslova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Wolkerova, Lhotecká.

Okrsek č. 2 – Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulici: Dlouhá.

Okrsek č. 3 – Střední odborná škola technická a zahradnická, Krátká 175/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Krátká, Vodní, K. Maličkého.

Okrsek č. 4 – Dům s pečovatelskou službou, 28.října 1200/5
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Jaroslava Ježka, Dvořákova, Fibichova, Jabloňová alej, Kmochova,      Smetanova, Sukova, Škroupova, Teplická, Mánesova, Zvonařova,  V. Nejedlého, L. Janáčka, Pod Vinicí, Sadová, Švehlova, Turkova, Dům s  pečovatelskou službou.

Okrsek č.  5 – Budova Městského úřadu, Školní 2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 28. října, Komenského, Palackého, Sady pionýrů.

Okrsek č. 6 – Budova Městského úřadu, Školní 4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Osvoboditelů, Václavské náměstí, Přívozní, Zahradní, Školní, U Stadionu, Zámecká.

Okrsek č. 7 – Gymnázium, Sady pionýrů 600/4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 8. května, Kostelní, Mírová, Tovární, Myslivecká.

Okrsek č.  8 – Praktická základní škola, Mírová 225/2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Žižkova, Husova, Prokopa Holého.

Okrsek č.  9 – Ubytovna Města, Nádražní 805
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: U Nadjezdu, Nádražní, Obchodní, Okružní, U Zdymadel, Terezínská.

Okrsek č. 10 – Praktická základní škola, Mírová 225/2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Hálkova, Jiráskova, Jungmannova, Máchova, Nerudova, Svatopluka Čecha,  S. K. Neumanna, Polní, Purkyňova, Siřejovická, Tylova, Vrchlického, Třebenická.

Volební místnost pro okrsek č. 10 byla z důvodu rekonstrukce KS Lovoš přemístěna do budovy Praktické základní školy, Mírová 225/2.

Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Požádat o voličský průkaz  je možné  osobně nebo písemným podáním.

Lhůty:

Čtvrtek 5. října 2017 – počátek lhůty, kdy může obecní úřad nejdříve předat voličský průkaz   voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej může voliči zaslat.

Pátek 13. října 2017 – konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Středa 18. října 2017, 16.00 hod. – konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.

Výlepové plochy pro potřeby kampaně

  1. Prostor u křižovatky mezi ulicemi Krátká a Dlouhá
  2. Plocha na okraji parku na Václavském náměstí
  3. Plot zadního traktu Praktické základní školy v ulici Žižkova
  4. Rozhraní ulic Mírová, Kostelní a Terezínská (zelená plocha)
  5. V ulici Terezínská proti prodejně BILLA

Výlepové plochy budou k dispozici od 4. října 2017 všem politickým stranám, hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny PČR.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků