Dne 28.09.2017 proběhla ve městě každoroční a již tradiční Svatováclavská pouť.

I v letošním roce zavítali na pouť návštěvníci z patrnerského města Coswig. V dopoledních hodinách dorazil na starou radnici plný autobus členů sboru Coswig Weinböhla. Zde se po malém občerstvení setkal s lovosickým sborem Vocal friends, vedeným Jakubem Kochem. Sbormistryně Elfriede Lässig poděkovala za milé přivítání a pak následovala již společná zkouška před vystoupením.

To se konalo v pravé poledne na Václavském náměstí. Nejprve se oba sbory uvedly společným kánonem. Poté vystoupil samostatně sbor Vocal friends a asi po půl hodině se sbory prostřídaly. Vystoupení sboru Coswig Weinböhla bylo divácky velmi úspěšně, neboť sbor zazpíval písně i v českém jazyce (např. Šly panenky silnicí) a snažil se do svého vystoupení zapojit i diváky. S pozitivním ohlasem se setkala píseň Die kleine Kneipe, jejíž melodii znají češi jako Hospůdko známá na návsi. V tu chvíli bylo slyšet mezi obecenstvem dvojjazyčný nápěv té samé melodie.

Na závěr přišel vrchol vystoupení, kdy oba sbory opět zazpívaly několik písní společně. Po konci vystoupení, odměněném vřelým potleskem, si zástupci obou sborů předali dárky.

Německý sbor strávil ještě několik příjemných chvil na Václavské pouti a v odpoledních hodinách pokračoval na prohlídku děčínského zámku. Oběma sborům děkujeme!

Akce proběhla v rámci projektu Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce, č. 100281819 finacovaného z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Blanka Zdvořáková

 

Na Václavské pouti zazpíval sbor z Coswigu

Procházení příspěvků